Σεβόμαστε το περιβάλλον και φαίνεται

Artboard 1 copy 2

H Green Dot Κύπρου αποτελεί το πρώτο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 2003 με πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), ως οργανισμού ομπρέλα, και σήμερα μέτοχοι και μέλη του είναι επιχειρήσεις-υπόχρεοι διαχειριστές συσκευασίας, διακινητές, υπόχρεοι πρώτων υλών και κατασκευαστές συσκευασίας όπως επίσης και το ΚΕΒΕ. Η Εταιρεία έχει συσταθεί με βάση τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι Δημόσια μη εισηγμένη εταιρεία αφού έχει άνω των 50 μετόχων. Με βάση τη Νομοθεσία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμός.

Από το 2010 μέχρι σήμερα, η Green Dot Κύπρου συλλέγει και ανακυκλώνει κάθε χρόνο τις συνολικές ποσότητες συσκευασιών που προνοεί ο Νόμος δίνοντας έτσι νομική κάλυψη στις εταιρείες που αντιπροσωπεύει.

GREENDOT CERTIFICATE.PDF

Ο οργανισμός WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) την 1 Ιουνίου του 2008, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού Κ.Δ.Π. 668/2004 του περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Nόμου (Ν.215 (Ι)/2002). Η δημιουργία της WEEE Electrocyclosis Cyprus πηγάζει από τον Ν.215 (Ι)/2002 ο οποίος και καθορίζει το πλαίσιο ευθυνών και των υποχρεώσεων των παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Η.Η.Ε) οι οποίοι στην περίπτωση της Κύπρου είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου εταιρείες που εισάγουν Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό στη Δημοκρατία.

Το Σύστημα έχει επιλέξει να συνεργαστεί με τον οργανισμό Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd για την οργάνωση και διεύθυνση του Συστήματος αναφορικά με τη διαχείριση των Α.Η.Η.Ε.. Μέσα στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης του Συστήματος, η Διοίκηση του Συστήματος επέλεξε να συνεργαστεί για την οργάνωση του Συστήματος και με αντίστοιχο σύστημα στην Αυστρία, την εταιρεία ERA GmbH. Από τον Ιούνιο του 2016 η Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου είναι μέλος του WEEE Forum, του Οργανισμoύ Ομπρέλα για τα Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Hλεκτρονικού Εξοπλισμού.

WEEE CERTIFICATE.PDF