Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
23 Μαΐου 2018 Αγαπητοί Πελάτες, Συμμόρφωση G. Solonos Hi- Tech Solutions Ltd με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 –General Data Protection Regulation EU 2016/679(GDPR). Στις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2016/679, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Στο πλαίσιο της συνεχούς δέσμευσης μας για διαφάνεια ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα, των πελατών, συνεργατών και εργοδοτούμενων και για πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνουμε ότι από τις 25 Μαΐου 2018, η G.SolonosHiTechSolutionsLtd εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι από τις 25 Μαΐου 2018, κάθε νέος αιτητής, πελάτης ή συνεργάτης (φυσικό πρόσωπο), θα ενημερώνεται για τα δικαιώματα του και θα καλείται να υπογράψει το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεση (ΓΕΣ). Μπορείτε να μελετήσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας πατώντας εδώ.