Ηλιακή Ενέργεια για Όλους, σχέδιο ΥΕΕΒΤ 2018

image 2
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ».
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα Net-metering για κατοικίες (με επιχορήγηση έως €2700 για ευάλωτους καταναλωτές)
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα Net-metering για επιχειρήσεις και εμπορικούς καταναλωτές
  • Συστήματα ΑΠΕ, (Φωτοβολταϊκά, συστηματα βιομαζας/βιοαεριου, μονάδες συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης κτλ) ενωμενα με το δίκτυο με τη μεθοδο του συμψηφισμού λογαριασμων (Net-billing).
  • Αυτόνομα συστηματα ΑΠΕ μη ενωμένα με το δίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας παρακαλώ αποταθείτε στα παρακάτω επισημά έγγραφα: ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NET-METERING NET BILLING