Ανακοίνωση του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ)

Ανακοίνωση του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τελική κατάληξη την ένταξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο).

 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 16/5/2016 μέχρι τις 10/8/2016 και ώρα 14:00. Για έργα με ισχύ έως και 8 MW οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων των Περιφερειακών Γραφείων του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW, θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.

Επίσης μπορείτε να βρείτε το Έντυπο Αίτησης εδώ.