Ανακοίνωση της ΑΗΚ που αφορά στην τροποποίηση παραμέτρων στα φωτοβολταϊκά συστήματα

Τροποποιήσεις Ρυθμίσεων Προστασίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) ή άλλων μικρών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Με την ανακοίνωση αυτή,  παραθέτουμε επιπρόσθετη πληροφόρηση στο θέμα των ρυθμίσεων προστασίας των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Φ/Σ) Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) και άλλων μικρών Φ/Σ, όπως αυτό προέκυψε με την επιστολή μας ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2015.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα σχηματίσετε πλήρη εικόνα για ότι αφορά τη λειτουργία του πρωτοποριακού αυτού θεσμού στον τόπο μας. Ιδιαίτερα απευθυνόμαστε σ΄ αυτούς που παρέλαβαν  την επιστολή της 5ης Νοεμβρίου 2015 και είναι ιδιοκτήτες Φ/Σ μέχρι και 3kW. Συγκεκριμένα σ’ αυτούς τους ιδιοκτήτες θα καλυφθεί το σχετικό κόστος των τροποποιήσεων των ρυθμίσεων των μετατροπέων των Φ/Σ τους, από την ΑΗΚ.

Διαβάστε περισότερα εδώ.